“Jo soc Local Lover d’Oliva”. Nova campanya que fomenta el comerç de proximitat i sostenible

L’Associació de Comerciants d’Oliva comença el pròxim 4 de novembre la seua nova campanya amb 9 premis. Dos “*Local Lovers” seran premiats cada setmana amb 50€ur-ACCOs i hi haurà un nové premi per al guanyador del sorteig que se celebrarà en Facebook.

Organitzada per la Regidoria de Comerç, Mercats i Consum de l’Ajuntament d’Oliva, la campanya recolza el moviment “Local Love” que s’ha iniciat a Europa, on un nombre cada vegada major de persones inverteix en les seues comunitats i en una manera de consumir més sostenible, donant suport a les botigues, mercats, artesans, restaurants i bars que donen color als seus veïnats i enforteixen la seua economia local.

L’associació a través d’aquesta campanya posa veu a totes les persones, “Local Lovers”, que cada dia visiten els negocis i finalment trien comprar productes o serveis a Oliva. Que valoren l’atenció especialitzada, els productes de qualitat i duradors, l’originalitat, la proximitat, la confiança, la vida que donen els negocis a la nostra ciutat.

“L’objectiu és fer protagonista en primera persona als clients que compren en el comerç d’Oliva. Amb el nostre lema “Jo soc Local Lover d’Oliva” fem que el client es posicione i se senta part important, perquè ho és, no solament del comerç, sinó de la seua ciutat” – Comenta Rosa Llopis, presidenta de l’Associació.

Per la seua part la Regidora de Comerç, Yolanda Balaguer ha ressaltat la importància d’aquesta campanya per a fomentar el consum local i la capacitat que tenim tots els consumidors de crear riquesa a la nostra ciutat. Hem de prendre consciència que a Oliva tenim un gran comerç molt especialitzat que brinda una atenció al client excel·lent, per la qual cosa no hi ha necessitat de desplaçar-nos a altres punts, generant contaminació i major cost en transport i aparcament. També cal destacar el gran suport de l’associació de comerciants que col·labora amb moltes associacions locals fomentant la cultura i la continuïtat de les tradicions locals. La compra local sempre és la compra més intel·ligent, perquè al final es reinverteix en nosaltres mateixos.

Aquesta campanya també ressalta l’important paper dels comerciants en l’economia local, ells també són “Local Lovers d´Oliva”. Donen suport a l’economia local donant ocupació, adquirint béns i serveis de forma local per a desenvolupar els seus negocis i compren a la ciutat per a les seues necessitats personals, afavorint que l’import de les compres que es realitzen en els seus negocis es reinvertisca a la nostra ciutat, això no ocorre comprant en els grans magatzems o centres comercials.

Per a premiar als clients que trien el comerç de proximitat l’associació ha posat en marxa 4 sortejos amb dos premis setmanals de 50€ur-ACCOs, que se celebraran cada dissabte del mes de novembre entre les persones que realitzen compres en els comerços associats a ACCO, així com 1 premi a través d’un sorteig que es realitzarà en el Facebook de l’associació. Els continguts de la campanya es podran trobar en xarxes socials a través del hashtag #LocalLoverdOliva.

Cal destacar que el passat 30 d’octubre ACCO va presentar en roda de premsa la campanya “És el seu torn” a través de Confecomerç, en la mateixa línia de la campanya “Local Lover d´Oliva”. l’objectiu final és aconseguir a través de la plataforma change.org la declaració d’un Dia Mundial del Xicotet Comerç, per la qual cosa l’associació continuarà donant visibilitat a aquesta campanya a través de les seues xarxes socials.

La campanya “Jo soc Local Lover d’Oliva” finalitzarà el dia 30 de novembre enllaçant amb la Campanya de Nadal.

____

Versió en Castellà

“Yo soy Local Lover de Oliva”, la Asociación de Comerciantes de Oliva lanza su nueva campaña que fomenta el comercio de proximidad y sostenible

La Asociación de Comerciantes de Oliva comienza el próximo 4 de noviembre su nueva campaña con 9 premios. Dos “Local Lovers” serán premiados cada semana con 50€ur-ACCOs y habrá un noveno premio para el ganador del sorteo que se celebrará en Facebook.

Organizada por la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo del Ayuntamiento de Oliva, la campaña se apoya en el movimiento de “Local Love” que se ha iniciado en Europa, donde un número cada vez mayor de personas invierte en sus comunidades y en una forma de consumir más sostenible, apoyando a las tiendas, mercados, artesanos, restaurantes y bares que dan color a sus vecindarios y fortalecen su economía local.

La asociación a través de esta campaña pone voz a todas las personas, Local Lovers, que cada día visitan los negocios y finalmente eligen comprar productos o servicios en Oliva. Que valoran la atención especializada, los productos de calidad y duraderos, la originalidad, la proximidad, la confianza, la vida que dan los negocios a nuestra ciudad.

“El objetivo es hacer protagonista en primera persona a los clientes que compran en el comercio de Oliva. Con nuestro lema “Yo soy Local Lover de Oliva” (amante de lo local) hacemos que el cliente se posicione y se sienta parte importante, porque lo es, no solo del comercio, sino de su ciudad” – Comenta Rosa Llopis, presidenta de la Asociación.

Por su parte la Concejala de Comercio, Yolanda Balaguer ha resaltado la importancia de esta campaña para fomentar el consumo local y la capacidad que tenemos todos los consumidores de crear riqueza en nuestra ciudad. Tenemos que tomar conciencia de que en Oliva tenemos un gran comercio muy especializado que brinda una atención al cliente excelente, por lo que no hay necesidad de desplazarnos a otros puntos, generando contaminación y mayor coste en transporte y aparcamiento. También hay que destacar el gran apoyo de la asociación de comerciantes que colabora con muchas asociaciones locales fomentando la cultura y la continuidad de las tradiciones locales, por lo que comprar local siempre es la compra más inteligente, pues al final se reinvierte en nosotros mismos.

Esta campaña también resalta el importante papel de los comerciantes en la economía local, ellos también son “Local Lovers”. Apoyan la economía local dando empleo, adquiriendo bienes y servicios de forma local para desarrollar sus negocios y compran en la ciudad para sus necesidades personales, favoreciendo que el importe de las compras que se realizan en sus negocios se reinvierta en nuestra ciudad, algo que no ocurre cuando consumes productos de una gran superficie o centro comercial.

Para premiar a los clientes que elijan el comercio de proximidad la asociación ha puesto en marcha 4 sorteos con dos premios semanales de 50€ur-ACCOs, que se celebrarán cada sábado del mes de noviembre entre las personas que realicen compras en los comercios asociados a ACCO, así como 1 premio a través de un sorteo que se realizará en el Facebook de la asociación. Los contenidos de la campaña se podrán encontrar en redes sociales a través del hashtag #LocalLoverdOliva.

Cabe destacar que el pasado 30 de octubre ACCO presentó en rueda de presenta con el apoyo de la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo la campaña “Es su turno” a través de Confecomerç, en la misma línea de la campaña “Local Lover de Oliva”, el objetivo final es conseguir a través de la plataforma change.org la declaración de un Día Mundial del Pequeño Comercio, por lo que la asociación continuará dando visibilidad a esta campaña a través de sus redes sociales.

La campaña “Yo soy Local Lover de Oliva” finalizará el día 30 de noviembre enlazando con la Campaña de Navidad.

Cartel baja A3 web

 

 

 

 

 

Compartir este article

Related Posts