Avís Legal

El present avís legal regula l’ús del lloc web www.accooliva.com (d’ara en avant, el “Lloc web”) de
ASSOCIACIO DE COMERCIANTS D’OLIVA amb CIF G96084405 amb domicili en Carrer Botanic Cavanilles,
12 d’Oliva 46780 València.

LEGISLACION
Amb caràcter general les relacions entre ACCO amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en este
lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola. En concret Llei orgànica 34/2002, de
11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el Reglament General de
Protecció de Dades de la Unió Europea 2016/679 de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’estes dades i
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets
Digitals.

ÚS I ACCÉS D’USUARIS
L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici de
una relació comercial amb ACCO.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són
titularitat d’ACCO i, per tant, queda prohibida la seua reproducció, distribució, comunicació pública,
transformació o qualsevol altra activitat que es puga realitzar amb els continguts de les seues pàgines web ni fins i tot
citant les fonts, excepte consentiment per escrit d’ACCO.

RESERVA DE DRETS
ACCO podrà, quan ho considere convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en l’estructura,
disseny web, així com qualsevol informació continguda en la pàgina, modificar o eliminar productes, les
condicions d’accés o fins i tot d’ús de la web de manera unilateral i sense previ avís sense que això de lloc, ni
dret a cap reclamació o indemnització, ni implique reconeixement de cap responsabilitat.
ACCO es reserva el dret per a interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del lloc web o de
qualsevol dels serveis que ho integren.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
ACCO no atorga cap garantia ni es fa responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que
es poguera derivar de:
– la falta de disponibilitat i continuïtat tècnica o del funcionament de la pàgina.
– de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts,
– de la falta d’utilitat, adequació o validesa de la web, serveis, continguts a fi de respondre a les
necessitats, activitats o expectatives dels usuaris.
– De l’ús negligent o il·lícit de la web en general que no respecten les normes definides en el present avís
legal, a la bona fe, ordre públic.
– Errors
La present web se centra en la promoció i venda dels productes oferits en este. ACCO es
compromet a respectar la veracitat de les dades.
Respecte a l’existència d’errors o imprecisions en el Lloc web i pel fet que els continguts han sigut
redactats d’acord amb la bona fe i seran esmenats per ACCO com més prompte millor i tan prompte
com tinga coneixement d’això.