Política de Privacitat

A efecte del que es preveu en el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea 2016/679 de 27 de
abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal
ASSOCIACIO DE COMERCIANTS D’OLIVA amb CIF G96084405 , d’ara en avant ACCO informa l’Usuari de la
existència del tractament de les dades de caràcter personal amb la finalitat de realitzar la gestió de la relació
amb els usuaris, clients i potencials per a informació de concursos, tallers i notícies.

ENVIO I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per a contactar i rebre informació sobre els productes i
serveis d’ACCO, havent de subscriure’s expressament en la nostra newsletter si vol que li mantinguem
informado periódicamente d serveis d’ACCO, havent de subscriure’s expressament en la nostra newsletter si vol que li mantinguem e todos los productos y novedades.
El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa
la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis d’ACCO.
D’acord amb el que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea 2016/679 de
27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’estes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que s’obtinguen a conseqüència de la seua
enviament de dades personals, seran objecte de tractament per ASSOCIACIO DE COMERCIANTS D’OLIVA amb
domicili en Carrer Botanic Cavanilles, 12 d’Oliva 46780 (València), tenint implementades les mesures
de seguretat necessàries per a garantir la privacitat.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES FACILITADES
L’Usuari que envia la informació a ACCO és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades
inclosos, exonerant-se ACCO de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades
personals facilitats, i es comprometen a mantindre’ls degudament actualitzats.
L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.
ACCO no respon de la veracitat de les informacions que no siguen d’elaboració pròpia i de les quals es
indique una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que
pogueren originar-se per l’ús d’aquesta informació.
S’exonera a ACCO de responsabilitat davant qualsevol mal o perjudici que poguera patir l’Usuari com
conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per ACCO sempre que procedisca de
fonts alienes a ACCO.

FINALITATS
Les finalitats de la recollida de dades són: el desenvolupament d’activitats i prestació d’informació sobre
servicios y posterior puesta en contacto con el usuario de ACCO.

COMUNICACION DE DATO serveis i posterior posada en contacte amb l’usuari d’ACCO. S A TECEROS
ACCO no comunicarà les dades dels usuaris a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a alguna
empresa es produiria una informació prèvia a la recollida sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat.
EXERCICI DE DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACION, SUPRESION I OPOSICION, LIMITACION DEL
TRACTAMENT, PORTABILITAT DE DADES (art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 I 23 RGPD, ART. 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 93, 94 I 95 LOPDGDD).

Podrà dirigir les seues comunicacions, revocar el consentiment prestat i exercitar el dret d’accés als seus
dades personals obtenint còpia d’estos. El dret de rectificació de dades inexactes o incompletes.
El dret de supressió de les seues dades personals. El dret de retirada de les seues dades personals de la seua pàgina
web. El dret d’oposició al tractament de les seues dades personals. El dret de limitació del tractament de
les seues dades personals. I el dret a la portabilitat de les seues dades personals automatitzades per correu: dirigit a
ASSOCIACIO DE COMERCIANTS D’OLIVA, Carrer Botanic Cavanilles, 12 d’Oliva 46780 (València). Per a exercir
aquests drets i en compliment de la Instrucció 1/1998, de 19 de gener, de l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades, és necessari que vosté acredite la seua personalitat enfront d’ACCO mitjançant l’enviament de
fotocòpia de Document Nacional d’Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret.
Els interessats tenen dret a reclamar davant l’autoritat de control.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES
Les dades personals de l’Usuari seran tractats de manera activa mentre ostente la condició d’Usuari de
www.accooliva.com; és a dir, mentre no revoque el seu consentiment o no exercisca el seu dret de cancel·lació,
supressió o oposició a alguna finalitat en concret.
En cas de revocar el seu consentiment o exercir els drets de cancel·lació o supressió, les seues dades seran
bloquejats i conservats de forma restringida a la disposició de les autoritats competents durant un termini
de 3 anys per a atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES
El registre en www.accooliva.com és lliure i voluntari per a l’Usuari, per la qual cosa la base legitimadora del
tractament dels seues dades personals és el seu consentiment.

ACEPTACION I CONSENT IMIENTO
L’ús de la web li atorga la condició d’usuari del mateix (d’ara en avant, el “Usuari”), i implica l’acceptació
plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en les condicions sobre protecció de
dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de
www.accooliva.com, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades
Personals, en la versió publicada per la “web”, en el moment mateix en què l’Usuari accedisca a esta.
Com a conseqüència, és deure de l’Usuari llegir detingudament el present avís legal cada vegada que utilitze la
Web, pel fet que esta pot patir modificacions.
En relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació directament a un xiquet, el tractament de
les dades personals d’un xiquet serà lícit quan este tinga almenys 16 anys d’edat. Quan el xiquet siga
menor de 16 anys, aquest tractament només serà legal si el titular de la responsabilitat parental sobre el xiquet dona o
autoritza el seu consentiment, i en la mesura en què el done o autoritze. Respecte al límit d’edat del
consentiment vàlid, la llei 3/2018 de 5 de desembre de 2018, queda fixada quan el xiquet siga major de 14
anys.

MESURES DE SEGURETAT INFORMÀTICA
ACCO ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals requerides per a garantir la
privacitat de les dades. No obstant això, disposem d’altres mitjans addicionals, com són firewalls d’última
generació, a part de mesures tècniques com a programari per a l’encriptació de la informació confidencial i
control d’accés a la informació de caràcter personal, usuaris restringits, polítiques de seguretat, usuaris i
contrasenyes que caduquen segons exigeix la LOPD, i altres sistemes orientats a evitar el mal ús, alteració,
accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades ACCO.
ACCO no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es pogueren derivar d’interferències, omissions,
interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’este
sistema electrònic, motivades per causes alienes a ACCO; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema
electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el C.P.D. (Centre de
Procesaments de dades), en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguen
ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d’ACCO.