ACCO, L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D’OLIVA IMPULSA AL COSTAT DE CONFECOMERÇ CV LA CAMPANYA “UN FUTUR MENYS *BLACK”

ACCO, L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D’OLIVA IMPULSA AL COSTAT DE CONFECOMERÇ CV LA CAMPANYA “UN FUTUR MENYS *BLACK” AMB PREMIS EN VALS DE COMPRA QUE SUMEN 15.000 EUROS PER A TOTA LA COMUNITAT

  • La iniciativa es desenvoluparà des del 16 al 29 de novembre en els comerços associats que participen en aquesta acció.

  • Per la compra mínima de 10 €, els clients podran participar en un sorteig a escala provincial d’1 val de 1.000 € i 20 de 200 € a canviar en compres en el comerç local.

  • La campanya autonòmica compta amb premis per valor de 15.000 euros, repartits en 5.000€ per cada província (Castelló, València i Alacant).

València, 16 de novembre de 2020.L’Associació de comerciants d’Oliva, ACCO, membre de Confederació d´Empresaris del comerç, servicis i autònoms de la Comunitat Valenciana (Confecomerç CV) promou la campanya #UnFuturoMenosBlack, seguint la línia de la iniciativa “Xicotet Comerç. El Futur que Compres”, en la qual es brinda l’oportunitat de participar en el sorteig d’1 val de 1.000 euros i 20 vals de 200 € per a tota la província. La iniciativa compta amb la col·laboració de la Cambra de València, Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana, inclosa en el Programa de Comerç al Detall 2020, finançat per Feder i pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

L’acció s’ha impulsat amb la finalitat d’ajudar als nostres clients i veïns en aquestes dates a l’hora de realitzar les seues compres en el comerç local i premiar-los per la seua fidelitat pel que es preveu una activa participació durant les dates de la campanya en els establiments associats.

 

El sistema de participació per als clients és senzill: fer una compra mínima de 10 € en un dels comerços participants durant el període de la campanya, realitzar una foto del tiquet de compra o bé guardar el tiquet si és electrònic, entrar en la plataforma del sorteig https://comerciopromos.es/, emplenar les dades sol·licitades (nom, cognoms, telèfon, mail, comerç i ciutat on s’ha efectuat la compra) i finalment, pujar el tiquet de compra.

 

El 30 de novembre se celebrarà el sorteig. La informació es podrà consultar en la web de Confecomerç CV on es podran consultar les bases d’aquesta acció.

El guanyador haurà de mostrar el tiquet de compra, prèviament a l’obtenció del premi, que haurà de gastar en els comerços associats que s’hagen sumat a la iniciativa en el període comprés de l’1 al 5 de desembre de 2020.

 

Els comerços associats a ACCO que participen en la campanya lluiran un identificatiu en els seus aparadors, unes atractives estreles i mostraran cartells informatius “El Black Friday del xicotet comerç porta el premi més gran: 15.000 € i #UnFuturoMenosBlack”, per la qual cosa serà plenament visible i recognoscible per als clients que visiten els establiments durant el desenvolupament de la iniciativa.

A més, es repartiran fullets amb la informació de les bases del sorteig, i s’impulsarà una forta campanya en xarxes socials i també en mitjans de comunicació, al mateix temps que s’ha previst comptar amb la col·laboració de destacats influencers de la Comunitat, que ajudaran a dinamitzar i promoure aquesta original iniciativa amb els seus post i vídeos creatius. Des d’ací convidem a tots els comerços i clients a què compartisquen la informació en les seues xarxes perquè els arribe a tots els olivers i puguen participar en el sorteig el nombre més gran de veïns i clients d’Oliva.

La presidenta d’ACCO, Rosa Llopis, ha assenyalat que “amb aquesta original campanya volem acostar-nos als nostres veïns i clients amb una proposta creativa, que posa en relleu que comprar en el xicotet comerç és apostar per un futur menys black, promovent una compra sostenible i pròxima. L’objectiu és premiar als nostres clients amb la finalitat de secundar, com sempre fa el comerç de proximitat, ajudant a les persones, fent més amable aquesta actual situació, contribuint així a afavorir als nostres veïns”.

Campaña Un Futuro Menos Black - Black Friday Oliva

 

VERSIÓN CASTELLANO

ACCO, LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE OLIVA IMPULSA JUNTO A CONFECOMERÇ CV LA CAMPAÑA “UN FUTURO MENOS BLACK” CON PREMIOS EN VALES DE COMPRA QUE SUMAN 15.000 EUROS PARA TODA LA COMUNITAT

  • La iniciativa se desarrollará desde el 16 al 29 de noviembre en los comercios asociados que participan en esta acción.
  • Por la compra mínima de 10 euros, los clientes podrán participar en un sorteo a nivel provincial de 1 vale de 1.000 euros y 20 de 200 euros a canjear en compras en el comercio local.
  • La campaña autonómica cuenta con premios por valor de 15.000 euros, repartidos 5.000 por cada provincia (Castellón, Valencia y Alicante).

 

Valencia, 16 de noviembre de 2020. La Asociación de comerciantes de Oliva, ACCO, miembro de Confederació d´Empresaris del comerç, servicis i autònoms de la Comunitat Valenciana (Confecomerç CV) promueve la campaña #UnFuturoMenosBlack, siguiendo la línea de la iniciativa “Pequeño Comercio. El Futuro que Compras”, en la que se brinda la oportunidad de participar en el sorteo de 1 vale de 1.000 euros y 20 vales de 200 euros para toda la provincia. La iniciativa cuenta con la colaboración de Cámara de Valencia, Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, incluida en el Programa de Comercio Minorista 2020, financiado por Feder y por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

La acción se ha impulsado con el fin de ayudar a nuestros clientes y vecinos en estas fechas a la hora de realizar sus compras en el comercio local y premiarles por su fidelidad por lo que se prevé una activa participación durante las fechas de la campaña en los establecimientos asociados.

El sistema de participación para los clientes es sencillo: hacer una compra mínima de 10 euros en alguno de los comercios participantes durante el período de la campaña, realizar una foto del ticket de compra o bien guardar el ticket si es electrónico, entrar en la plataforma del sorteo https://comerciopromos.es/, rellenar los datos solicitados (nombre, apellidos, teléfono, mail, comercio y ciudad donde se ha efectuado la compra) y por último, subir el ticket de compra.

El 30 de noviembre se celebrará el sorteo. La información se podrá consultar en la web de Confecomerç CV donde se podrán consultar las bases de esta acción.

El ganador deberá mostrar el ticket de compra, previamente a la obtención del premio del vale, que deberá gastar en los comercios asociados que se hayan sumado a la iniciativa en el período comprendido del 1 al 5 de diciembre de 2020.

Los comercios asociados a ACCO que participan en la campaña lucirán un identificativo en sus escaparates, unas atractivas estrellas y mostrarán carteles informativos “El Black Friday del pequeño comercio trae el premio más grande: 15.000 euros y #UnFuturoMenosBlack”, por lo que será plenamente visible y reconocible para los clientes que visiten los establecimientos durante el desarrollo de la iniciativa.

Además, se repartirán folletos con la información de las bases del sorteo, y se impulsará una fuerte campaña en redes sociales y también en medios de comunicación, al tiempo que se ha previsto contar con la colaboración de destacados influencers de la Comunitat, que ayudarán a dinamizar y promover esta original iniciativa con sus post y vídeos creativos. Desde aquí invitamos a todos los comercios y clientes a que compartan la información en sus redes para que les llegue a todos los olivenses y puedan participar en el sorteo el mayor número de vecinos y clientes de Oliva.

La presidenta de ACCO, Rosa Llopis, ha señalado que “con esta original campaña queremos acercarnos a nuestros vecinos y clientes con una propuesta creativa, que pone de relieve que comprar en el pequeño comercio es apostar por un futuro menos black, promoviendo una compra sostenible y cercana. El objetivo es premiar a nuestros clientes con el fin de apoyar, como siempre hace el comercio de proximidad, ayudando a las personas, haciendo más amable esta actual situación, contribuyendo así a favorecer a nuestros vecinos”.

 

Compartir este article

Related Posts